เด็กกับเรื่องของพัฒนาการ

เด็กกับเรื่องของพัฒนาการ เด็กกับเรื่องของพัฒนาการย่อมเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันอยู่แล้ว แต่ในเด็กแต่ละช่วงอายุอาจมีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น สำหรับเด็กเล็กอายุ 2 เดือน สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตพัฒนาการของเด็กได้ คือ เริ่มสามารถคุยแบบอ้อแอ้ๆ ได้บ้าง, เริ่มยิ้มได้, เริ่มมีการชันคอในลักษณะท่าคว่ำ ซึ่งสำหรับในช่วงวัยนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยได้ด้วยการลองเลือกเอาสิ่งของที่เป็นสีสดใสมาแขวนให้ห่างจากหน้าของลูกน้อยประมาณ 1 ศอกเพื่อให้ลูกเกิดการพัฒนาการมองตาม, พยายามพูดคุยกับลูกด้วยการทำเสียงแบบต่าง ๆ และอาจร้องเพลงร่วมด้วยก็ได้, จัดท่าการนอนของลูกให้อยู่ในลักษณะท่านอนคว่ำ (ต้องนอนบนที่นอนที่ไม่ได้แข็งเกินไปหรือนุ่มเกินไป) สำหรับเด็กเล็กอายุ 3 เดือน สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตพัฒนาการของเด็กได้ คือ เด็กจะเริ่มสามารถชันคอตรงมากขึ้น (เมื่ออยู่ในท่านั่ง), เริ่มสามารถส่งเสียงแบบโต้ตอบกลับมาได้เล็กน้อย ซึ่งสำหรับในช่วงวัยนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยได้ด้วยการพยายามให้ลูกนอนในเปลหรือสถานที่ที่ไม่มีลักษณะมืดหรือทึบเกินไป, เวลาที่อุ้มลูกให้อยู่ในท่านั่งนั้นให้คุณพยายามทำเสียงตอบโต้พูดคุยกับเด็กเรื่อย ๆ สำหรับเด็กเล็กอายุ 4  เดือน สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตพัฒนาการของเด็กได้ คือ เด็กจะเริ่มรู้จักที่จะพยายามทำแขนแบบคว้านู้นนี่นั่น, เริ่มหัวเราะได้เสียงดังมากขึ้น, เริ่มสามารถชูคอตั้งขึ้นเมื่ออยู่ในท่านอนคว่ำได้ ซึ่งสำหรับในช่วงวัยนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยได้ด้วยการพยายามหาที่ปลอดภัยให้ลูกได้ลองหีดคว่ำและหัดคืบตัว, เวลาเล่นกับลูกพยายามยกของให้สูงกว่าลูกน้อยเพื่อให้ลูกน้อยได้ลองพยายามทำท่าไขว่คว้าเอาสิ่งของ, คุณต้องรู้จักที่จะชมเชยและให้กำลังใจลูกเสมอเมื่อลูกสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ สำหรับเด็กเล็กอายุ 5 เดือน สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตพัฒนาการของเด็กได้ คือ Continue Reading